ЕКИП

Радосвета Франгудис

Управител

Мобилен: 0889/202-870

r.frangoudes@technoservicebg.com


Камелия Томова

Финасов Мениджър

Мобилен: 0889/760-111

k.tomova@technoservicebg.com 


Калин Джамбов

Офис Мениджър

Мобилен: 0888/537-585

k.djambov@technoservicebg.com

 

инж. Емил Божилов

Специалист уплътнителни системи - Южна България

Мобилен: 0888/891-358

e.bozhilov@technoservicebg.com

 

инж. Веселин Панчев

Специалист технически продукти - Южна България

Мобилен: 0887/795-613

v.panchev@technoservicebg.com

 

инж. Иван Иванов

Специалист уплътнителни системи и технически продукти - Северна България

Мобилен: 0888/491-535

i.ivanov@technoservicebg.com

 

Бойко Жеков

Специалист - консултант

Мобилен: 0885/795-522

b.zhekov@technoservicebg.com

 

Контакти

ТЕХНО-СЕРВИЗ ЕООД
Р.К.Ф СИЙЛ ТЕХ ООД

гр. София - 1700
бул. “Симеоновско шосе” №79
блок 5, офис 2

+359 02 962 20 42

+359 02 962 20 53

+359 888 537 585

+359 02 962 20 31

office@technoservicebg.com