КЛИЕНТИ

/MI-2 logo.jpg

ТЕЦ "Марица изток 2" ЕАД - топлоелектрическа централа с мощност от 1600 MW, състояща се от осем генериращи блока.

Направени приложения:

 • Системи с постоянен натяг на питателни задвижки - гаранция 3 години
 • Системи с постоянен натяг на люкове барабани
 • Набивки на арматура високо налягане
 • Семеринги на въздушни вентилатори - наработени над 12 000 часа без ремонти

/AES logo.png 

ТЕЦ "Марица изток  I" е новоизградена американска топлоелектрическа централа в промишления комплекс Марица изток с мощност от 670 MW.

Направени приложения:

 • Системи с постоянен натяг на питателни задвижки - гаранция 3 години
 • Системи с постоянен натяг на люкове барабани
 • Набивки на арматура високо налягане

/Contour global logo.jpg

ТЕЦ "Марица изток III"  е топлоелектрическа централа от комплекса "Марица изток". Инсталираната и мощност е 908 - четири кондензационни моноблока от по 210 MW.

Направени приложения:

 • Системи с постоянен натяг на питателни задвижки - гаранция 3 години
 • Системи с постоянен натяг на люкове барабани
 • Системи с постоянен натяг на топлообменници - ПНН
 • Набивки на арматура високо налягане
 • Течна набивка на циркулационни помпи

 /AEC logo new.jpg

АЕЦ "Козлодуй" е атомна електрическа централа с мощност 2000 MW, произвеждани от двата блока ВВЕР - 1000. 

Делът на централата в националното електропроизводство за последната 2013/14 година е 34%.

Направени приложения:

 • Течна набивка на охлаждащи и циркулационни помпи
 • Набивка на питателни помпи
 • набивка за арматура високо налягане

 /Bobov dol logo new.jpg

ТЕЦ "Бобов дол" е топлоелектрическа централа с три блока с обща инсталирана мощност 630 MW. Електроенергията се произвежда чрез изгаряне на лигнитни и кафяви въглища.

Направени приложения:

 • Набивки на арматура високо налягане
 • Челни уплътнения на шлакови вани

/Aurubis logo.jpg

"Аурубис България" АД е преработвателна фабрика на медни концентрати за производство на медни аноди и катоди, както и вторични продукти като сярна киселина и др. Състои се от четири производствени единици: металургия, рафинерия за катодна мед, производство на сярна киселина и обогатителна фабрика.

Направени приложения:

 • Набивки на помпи и арматура високо налягане в металургия
 • Навивки на сухи, силноабразивни приложения в металургия и варово стопанство
 • Набивки на силно абразивни приложения флотация
 • Челни уплътнения на оборотна вода

/Dundee logo.png

"Дънди Прешъс Металс Челопеч"ЕАД е минна компания, чиято дейност обхваща придобиване, проучване, разработка е експлоатация на находища на благородни метали - мед, злато и сребро.

Направени приложения:

 • Набивки на силно абразивни приложения флотация
 • Уплътнителни продукти за гарнитури и фланци, картери и миксери

/ASAREL logo.gif

"Асарел Медет"АД извършва открит добив и обогатяване на медни и други руди, биохимично извличане на мед и свързаните с това инжинерингови, проучвателни, проекто-конструкторски, екологични и други дейности.

Направени приложения:

 • Набивки на циркулационни помпи

/NEOHIM logo.png

"Неохим" АД е химическа компания за производство на минерални торове, неорганични и органични химически продутки.

Направени приложения:

 • Набивки на помпи и арматура високо налягане
 • Семеринги - работят без смяна над 35 000 часа, продължават и в момента

 /Sviloza logo.jpg

"Свилоцел" ЕАД произвежда сулфатна избелена целулоза и продукти от нея.

Направени приложения:

 • Набивки за помпи и арматура
 • Листов материал и гарнитури за фланци
 • Съединители и резервни части за тях

/Knauf logo.gif

"Кнауф България" ЕООД е производител на строителни продутки. В България има два завода - за плоскости от гипскартон в Гълъбово и за плоскости гипсфазер във Видин.

 Нпаравени приложения:

 • Набивки за помпи и кранове
 • Уплтътнителни продукти за гарнитури
 • Набивки за абразивни приложения - шнекове и миксери

 

Контакти

ТЕХНО-СЕРВИЗ ЕООД
Р.К.Ф СИЙЛ ТЕХ ООД

гр. София - 1700
бул. “Симеоновско шосе” №79
блок 5, офис 2

+359 02 962 20 42

+359 02 962 20 53

+359 888 537 585

+359 02 962 20 31

office@technoservicebg.com