Продукти с марката Silicone Engineering UK

Silicone Engineering UK

Основана през 1959 г., Silicone Engineering е една от първите, отдадени на производството на каучук и снабдяваща бизнеса с висококачествени продукти от силикон. Нейните основни продукти са твърди и гъба листове, както  и профили с допълнителни възможности, като например изолирани кабели и компресия корнизи. Силиконов каучук се използва от широк спектър индустрии и Silicone Engineering работи с някои от най-голямите компании в тези индустрии. Индустрии, с които работи са автомобилостроене, производство на медицинска апаратура, космическа индустрия, телекомуникации, земеделие и други. 

Контакти

ТЕХНО-СЕРВИЗ ЕООД
Р.К.Ф СИЙЛ ТЕХ ООД

гр. София - 1700
бул. “Симеоновско шосе” №79
блок 5, офис 2

+359 02 962 20 42

+359 02 962 20 53

+359 888 537 585

+359 02 962 20 31

office@technoservicebg.com